หน้าแรก | ผังองค์กร | ดาวน์โหลด | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

เมนู


ดาวน์โหลด

- สถานที่ขายยา ผลิตยาในจังหวัดเพชรบุรี

- สถานที่ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์จังหวัดเพชรบุรี

- แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตยาแผนปัจจุบัน, บรรจุเสร็จฯ , ยาสัตว์

- แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตขายและผลิตยาแผนโบราณ


ผู้บริหาร

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ 0-3240-0902 โทรสาร 0-3242-5100